Bližší informace o údržbě norem ISO, OHSAS, IEC a HACCPÚdržba systémů

V období po certifikaci až do recertifikace je nutné z pohledu všech norem vytvořený systém řízení udržovat a neustále zlepšovat. V tomto tříletém cyklu se naši konzultanti individuálně a komplexně starají o klienty a to takovým způsobem, aby řídící dokumentace byla průběžně aktualizovaná, snadno srozumitelná a efektivně naplňovaná v praxi v přímé úměře s měnícím se vývojem firmy a tržním prostředím.

Naše činnost zahrnuje

  • průběžnou aktualizaci dokumentace v závislosti na měnících se podmínkách
  • provádění interních auditů
  • školení zaměstnanců z legislativního spektra požadavků
  • komplexní zastupování klienta ve všech jednáních s certifikačním orgánem
  • aktivní pomoc u dozorčích, resp. recertifikačních auditů, včetně zpracování příp. doporučení
  • pomoc při nastavování procesů, vedoucích ke snižování nákladů

Zákaznické výhody

  • zlepšení cash flow (možnost individuálního nastavení splatností)
  • 10% bonus za doporučení naší společnosti

Certifikáty ISO

Neváhejte nás kontaktovat

odkaz na mapy.cz DSCONSULT GROUP s.r.o.
Poděbradova 2017/61
702 00 Moravská Ostrava
telefon: +420 603 277 576
e-mail: info@dsconsult.cz

Můžete také zobrazit kompletní kontakty, nebo zde vložte telefon či e-mail a my se Vám ozveme:


Vybráno z referencí

PEN – COM s.r.o.

PEN – COM s.r.o.
akvizice, projekce a výstavba