Informace o zavedení normy ISO 9001, popis a bližší informaceISO 9001

Systém managementu kvality (ISO 9001) je nejrozšířenějším standardem řady norem ISO na světě a lze jej aplikovat ve všech firmách bez ohledu na jejich velikost a předmět podnikání. Systém vychází z procesního řízení a modelu PDCA (plan-do-check-act). Zavést tento systém znamená stále zlepšovat, dokumentovat, udržovat a rozšiřovat firemní procesy a pochopit zákaznický přístup, který klade důraz na spokojenost zákazníka.

Získání certifikátu vede především k větší možnosti získávat objemnější zakázky prostřednictvím výběrových řízení nebo k možnosti ucházet se o státní zakázky, dále pak ke zvýšení firemního image, zviditelnění mezi konkurenty, lepšímu přístupu k úvěrům a dotacím, průběžnému hlídání legislativních požadavků a v neposlední řadě i jasnému nastavení firemních pravidel a stanovení odpovědností a pravomocí.

Průběh zavedení systému ISO 9001

  • vstupní analýza (zmapování stávajících procesů, vymezení systému a jeho procesů)
  • zpracování dokumentace podle požadavků normy
  • implementace definovaných postupů do praxe
  • interní audit k ověření implementace postupů do praxe
  • korektura dokumentace na základě zjištění z interního auditu
  • výběr certifikační společnosti a podání přihlášky k certifikačnímu auditu
  • certifikační audit

Certifikáty ISO

Neváhejte nás kontaktovat

odkaz na mapy.cz DSCONSULT GROUP s.r.o.
Poděbradova 2017/61
702 00 Moravská Ostrava
telefon: +420 603 277 576
e-mail: info@dsconsult.cz

Můžete také zobrazit kompletní kontakty, nebo zde vložte telefon či e-mail a my se Vám ozveme:


Vybráno z referencí

NH-TRANS, SE

NH-TRANS, SE
mezinárodní a vnitrostátní zasílatelství