Detailní popis zavedení systému kritických bodů HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)

Systém kritických bodů (HACCP) byl vytvořen za účelem minimalizovat riziko potravin a zvýšit jejich bezpečnost.

Výsledkem zavedení systému HACCP je

 • získání konkurenční výhody
 • získání kreditu solidnosti dodavatele
 • stabilizace výrobního procesu
 • snížení rizika ohrožení zdraví spotřebitelů systematickou a preventivní činností
 • zavedení standardního "pořádku v řízení" firmy
 • zvýšení požadavků na kvalifikaci pracovníků
 • kompatibilita systému kritických bodů s praxí v zemích EU
 • rychlé a snadné přizpůsobení se požadavkům EU
 • ověření způsobilosti systému kritických bodů nezávislou třetí stranou

Průběh zavedení systému HACCP

 • vstupní analýza (zmapování stávajících procesů, vymezení systému a jeho procesů)
 • zavedení systému představuje
  • analyzovat nebezpečí rizik vytipováním takových míst v procesech nakládání s potravinami, která by mohla znamenat ohrožení jejich bezpečnosti
  • stanovit kritické body
  • stanovit kritické hodnoty a meze
  • průběžně monitorovat tyto hodnoty a meze a uchovávat záznamy
  • určit nápravná opatření v případech, kdy dojde k porušení správné hygienické praxe

Certifikáty ISO

Neváhejte nás kontaktovat

odkaz na mapy.cz DSCONSULT GROUP s.r.o.
Poděbradova 2017/61
702 00 Moravská Ostrava
telefon: +420 603 277 576
e-mail: info@dsconsult.cz

Můžete také zobrazit kompletní kontakty, nebo zde vložte telefon či e-mail a my se Vám ozveme:


Vybráno z referencí

RENAULT

RENAULT
vybraní koncesionáři automobilky Renault ČR