Informace o zavedení normy OHSAS 18001, popis a bližší informaceOHSAS 18001(Occupational Health And Safety Management System)

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001) je koncipován tak, aby byl použitelný pro organizace všech typů a velikostí a navazuje svou strukturou na normy řady ISO 9001 a ISO 14001 tak, aby bylo možné vytvořit integrovaný systém řízení organizace.

Norma i právní předpisy zdůrazňují požadavek, aby organizace navrhly a zavedly taková opatření, která všude, kde je to možné, odstraní, omezí nebo zaměstnance od nebezpečí izolují. V případě, že to možné není, musí být pracovní činnost plánována a řízena pomocí organizačních opatření tak, aby její výkon byl bezpečný a neohrožoval zdraví. Jinými slovy organizace musí identifikovat nebezpečí, hodnotit rizika a omezit výskyt rizik.

Získání certifikátu vede především k větší možnosti získávat objemnější zakázky prostřednictvím výběrových řízení nebo k možnosti ucházet se o státní zakázky, dále pak ke zvýšení firemního image, zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro investory, bankovní ústavy, pojišťovny a veřejnou správu, lepšímu přístupu k úvěrům a dotacím, omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů a minimalizování nákladů spojených s nehodami na pracovišti.

Průběh zavedení systému OHSAS 18001

 • vstupní analýza (zmapování stávajících procesů, vymezení systému a jeho procesů)
 • zavedení systému představuje
  • definovat závazky k zajišťování a zlepšování systému bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a přijmout je na všech úrovních a všemi funkcemi, zejména vrcholovým vedením
  • systematicky omezovat rizika, resp. nebezpečí, která ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace
  • definovat a prokazovat závazek k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • vybudovat samo regulující se systém, pružně reagující na změny požadavků legislativních předpisů, bezpečnostních požadavků i změn uvnitř organizace
 • implementace definovaných postupů do praxe
 • interní audit k ověření implementace postupů do praxe
 • korektura dokumentace na základě zjištění z interního auditu
 • výběr certifikační společnosti a podání přihlášky k certifikačnímu auditu
 • certifikační audit

Certifikáty ISO

Neváhejte nás kontaktovat

odkaz na mapy.cz DSCONSULT GROUP s.r.o.
Poděbradova 2017/61
702 00 Moravská Ostrava
telefon: +420 603 277 576
e-mail: info@dsconsult.cz

Můžete také zobrazit kompletní kontakty, nebo zde vložte telefon či e-mail a my se Vám ozveme:


Vybráno z referencí

ISIT, a.s.

ISIT, a.s.
informační systémy a technologie