Informace o zavedení normy ISO 50001, popis a bližší informaceISO 50001- Management hospodaření s energií

Vzhledem k neustále se zvyšujícím nárokům zainteresovaných stran (společnost, zákazník, organizace) na systém managementu hospodaření s energií a efektivní realizaci v organizacích byla zpracována norma systému managementu hospodaření s energií.

Norma specifikuje požadavky na systém managementu hospodaření s energií tak, aby bylo organizacím umožněno vytváření politik a cílů, které berou v úvahu legislativní požadavky a informace týkajících se významných energetických aspektů. Norma je určena pro všechny druhy a velikosti organizací, bez ohledu na jejich geografické, kulturní a společenské podmínky, tzn. že ji můžeme aplikovat jak v těžkém průmyslu, tak třeba v pohostinství nebo státní správě.

Norma je členěna do kapitol, přičemž jejich struktura je obdobná jako v normě ČSN EN ISO 14001. To představuje pro organizace, které mají zavedený systém environmentálního managementu podstatné zjednodušení při implementaci normy ČSN EN ISO 50001. Norma však může být v organizaci zavedena i samostatně s jinými systémy managementů a rovněž může být použita pro účely certifikace třetí stranou.

Průběh zavedení ČSN EN ISO 50001

  • pochopení normy
  • vytvoření systému managementu a procesů nezbytných pro zvyšování energetické účinnosti
  • vytvoření postupů pro snižování nákladů a emisí skleníkových plynů prostřednictvím systémového přístupu k managementu energií
  • vytvoření postupů pro uvědomování si vlastní odpovědnosti
  • stanovení principů vedoucích k zlepšení firemního profilu / image a získání konkurenčních výhod
  • zavedení normy do praxe
  • interní audit k ověření implementace normy do praxe
  • korektura dokumentace na základě zjištění z interního auditu
  • výběr certifikační společnosti a podání přihlášky k certifikačnímu auditu
  • certifikační audit

Certifikáty ISO

Neváhejte nás kontaktovat

odkaz na mapy.cz DSCONSULT GROUP s.r.o.
Poděbradova 2017/61
702 00 Moravská Ostrava
telefon: +420 603 277 576
e-mail: info@dsconsult.cz

Můžete také zobrazit kompletní kontakty, nebo zde vložte telefon či e-mail a my se Vám ozveme:


Vybráno z referencí

MAYAK Corporation a.s.

MAYAK Corporation a.s.
výroba pekařských výrobků