Informace o zavedení normy SA8000, popis a bližší informaceSA8000- Společenská odpovědnost

SA8000 je celosvětově uznávaná jako referenční norma pro oblast sociální odpovědnosti a je nejvýznamnějším mezinárodně uznávaným měřítkem pro společensky odpovědné řízení lidských zdrojů.

Organizace, které usilují o udržitelný rozvoj na základě tří pilířů podnikání, musí trvale pracovat s finančními, environmentálními a sociálními aspekty z hlediska dopadu jejich činnosti. Cílem je prokázat závazek organizace k eticky udržitelnému podnikatelskému prostředí.

SA8000 (Social Accountability 8000) vychází ze zásad mezinárodních norem týkajících se pracovních podmínek, které jsou obsaženy v úmluvách Mezinárodní organizace práce, ve Všeobecné deklaraci lidských práv OSN a v Úmluvě o právech dětí. Hlavní pozornost SA8000 je zaměřena na zlepšování pracovních podmínek. Toto ukazuje cestu organizacím, které zlepšují a prokazují svoji společenskou odpovědnost z pohledu základních lidských práv v rámci pracovních podmínek.

Průběh zavedení SA8000

  • pochopení SA8000
  • zpracování dokumentace podle požadavků SA8000
  • zavedení systému SA8000 do praxe
  • nterní audit k ověření implementace postupů do praxe
  • korektura dokumentace na základě zjištění z interního auditu
  • výběr certifikační společnosti a podání přihlášky k certifikačnímu auditu
  • předaudit
  • certifikační audit

Certifikáty ISO

Neváhejte nás kontaktovat

odkaz na mapy.cz DSCONSULT GROUP s.r.o.
Poděbradova 2017/61
702 00 Moravská Ostrava
telefon: +420 603 277 576
e-mail: info@dsconsult.cz

Můžete také zobrazit kompletní kontakty, nebo zde vložte telefon či e-mail a my se Vám ozveme:


Vybráno z referencí

ČSAD Uherské Hradiště a.s.

ČSAD Uherské Hradiště a.s.
nákladní a osobní doprava, servisní služby