Integrovaná politika společnosti DSCONSULT GROUPIntegrovaná politika

Strategií organizace DSCONSULT GROUP s.r.o. je poskytovat vysoce erudovanou, profesionální a efektivní poradenskou a konzultační činnost v oblastech zavádění a údržby norem řady ISO 9001, 14001, 18001 a 27001 zejména u malých a středních firem z různých oborů v rámci celé České republiky.

Jsme smluvními partnery mezinárodně uznávaných certifikačních orgánů TÜV SÜD Slovakia s.r.o. a United Registrar of Systems Czech, s.r.o.

Motto - Na prvním místě je spokojený zákazník, na jehož zakázkách závisí existence organizace.

Záměr - Neustále zlepšovat zavedený integrovaný systém.

Realizace záměru organizace je založena na plnění následujících principů

 1. Spokojenost zákazníka je pro nás prvořadým úkolem.
 2. Našim krédem je spolehlivost a maximální pečlivost.
 3. Dodržování smluvních termínů je našim nejvyšším cílem.
 4. Neustálým vzděláváním zvyšujeme naši erudovanost a profesionalitu. Upřednostňujeme moderní způsoby řízení.
 5. Své dodavatele si cíleně a odpovědně vybíráme.
 6. Měřítkem naší kvalitně odvedené práce je pokračování spolupráce v rámci údržby.
 7. Pravidelně sledujeme a plníme požadavky platné legislativy.
 8. Dbáme na fyzickou bezpečnost a bezpečnost prostředí a předcházíme neautorizovanému přístupu, poškození, znehodnocení, zničení či jiným zásahům do informací a do prostor, ve kterých se nacházejí naše zařízení.
 9. Pro ochranu svých i svěřených informací jsme vybudovali, udržujeme a rozvíjíme systém řízení bezpečnosti informací, který vychází z cílů a z určených a ohodnocených rizik.
 10. Neustále sledujeme a plníme požadavky platné legislativy, týkající se dodržování bezpečnosti práce a požární ochrany.
 11. Jsme si vědomi svých environmentálních aspektů a naším trvalým cílem je snižování negativních dopadů na životní prostředí.

Stanovená integrovaná politika je závazná pro všechny zaměstnance organizace.

Havířov, 1. září 2010

podpis Ing. Daniel Srb
Ing. Daniel Srb
jednatel


Certifikáty ISO

Neváhejte nás kontaktovat

odkaz na mapy.cz DSCONSULT GROUP s.r.o.
Poděbradova 2017/61
702 00 Moravská Ostrava
telefon: +420 603 277 576
e-mail: info@dsconsult.cz

Můžete také zobrazit kompletní kontakty, nebo zde vložte telefon či e-mail a my se Vám ozveme:


Vybráno z referencí

PEN – COM s.r.o.

PEN – COM s.r.o.
akvizice, projekce a výstavba